Sponzorovaný odkaz:

Hysteroskopie

Jak se hysteroskopie provádí

Technika provedení výkonu je naprosto stejná, jde-li o provedení v uspání (narkose) nebo ambulantně (office). Rozdíl je jen ten, že po zákroku v narkose musíte být ještě cca 2 hodiny sledována na lůžku, zatímco po výkonu bez uspání můžete odejít za 15 minut domů.

Do dutiny děložní je pochvou a kanálem děložního hrdla zasunut hysteroskop. Abychom mohli dutinu děložní prohlédnout, je třeba její stěny od sebe oddálit tekutinou. Ta přitéká kanálkem v hysteroskopu přímo do dutiny děložní pod určitým tlakem. (viz schéma vlevo)

Při vyšetření můžeme odhalit příčinu nepravidelného krvácení nebo infertlity - polyp, děložní myom vyklenující se do dutiny děložní, nádor vycházející z děložní sliznice, anomálie v utváření děložní dutiny, septa (= přepážky), zbytky nitroděložních tělísek (IUD) aj.

Dokonalejší hysteroskopy jsou uzpůsobeny k odběru vzorků tkáně. Tyto vzorky se zasílají na podrobné histologické vyšetření (mikroskopem). Nejlepší přístroje (tzv. operační hysteroskopy) umožňují provádět i hysteroskopické operace. Nejběžnější hysteroskopickou operací je snesení polypu (polyp = nežádoucí výrůstek) z děložní sliznice, případně snesení celého endometria (= děložní sliznice) u pacientek s opakovaným, silným, těžko léčitelným krvácením z dělohy. K náročnějším zákrokům patří odstranění děložních myomů vyklenujících se do dutiny děložní a odstranění sept.


Výhody metody

 • velmi šetrná diagnostická a operační metoda v gynekologii (s narkózou ev. bez)
 • minimálně invazivní technika
 • vidíte přímo okem nález v dutině děložní
 • možnost cíleně odebrat vzorky tkáně, případně rovnou provést léčebný zákrok (např. snesení polypu)
 • může být využita k diagnostikování stavu (tzv. hysteroskopie diagnostická) i k léčbě (tzv. hysteroskopie operační)Kdy a proč zákrok provádíme?

 • při silném nebo nepravidelném děložním krvácení
 • při bolestivé menstruaci
 • při diagnostice neplodnosti
 • při infertilitě (neschopnosti donosit dítě)
 • v případě atypických ultrazvukových nálezech
 • repozice a extrakce nitroděložního tělíska
 • kontrola po operacích na děloze
 • rezidua po porodu či potratu

Diagnostická hysteroskopie

Používá se tenké optické zařízení a tenké operační nástroje, které se zavádí pochvou do dělohy. Tento systém má v průměru do 3,5 mm a k jeho zavedení do dělohy často není třeba rozšíření (dilatace) děložního hrdla.

Tento typ hysteroskopických výkonů se nejčastěji provádí k potvrzení nálezu z jiných vyšetřovacích metod (nejčastěji podezření z ultrazvukového vyšetření). Diagnostická hysteroskopie, zvláště v rukách zkušeného odborníka je výkon velmi krátký. Jeho délka a náročnost pro pacientku se za takových podmínek dá srovnat s nekomplikovaným zavedením nitroděložního tělíska. V případě obav z bolesti je velmi elegantní znecitlivět čípek lokálním anestetikem nebo užít tabletku proti bolesti (např. Ibalgin). Zákrok je poté téměř bezbolestný !

Operační hysteroskopie

K operačním výkonům, které jsou rozsáhlé (např. resekce velkých polypů sliznice děložní, resekce větších děložních myomů, rozrušení rozsáhlých srůstů v dutině děložní) je nutno použít speciální operační hysteroskop. K zavedení tohoto systému do děložního hrdla je někdy třeba rozšíření (dilatace) děložního hrdla. Rozsáhlejší operace v dutině děložní jsou bolestivé, proto se provádí v krátké žilní celkové anestézii (narkóze). Odstranění drobnějších polypů a biopsie je možno provést i bez narkozy.


Ambulantní hysteroskopie a hysteroskopie v narkóze

Dle toho, zda je výkon v narkose (anestezii) nebo není se dělí na:

a) ambulantní (= office) hysteroskopie

Hysteroskopie je prováděna bez anestézie, v místním znecitlivění. Gynekolog by měl s každou pacientkou probrat tyto možnosti individuálně. Někdy je třeba mírně rozšířit děložní hrdlo, což je vnímáno jako tlak v podbřišku.

Výhody:
 • používá se pouze premedikace, která znamená hodinovou přípravu zde před výkonem
 • samotný výkon trvá 5 - 10 minut
 • odpadá vyřizování předoperačního vyšetření a odběry krve
 • pacientka má možnost sledovat průběh vyšetření na monitoru a komunikovat s operatérem
 • po výkonu pacientka odpočívá cca 15 minut
 • pacientka může sama odejít, není zapotřebí doprovodu
 • není nutná neschopenka


b) hysteroskopie s uspáním

Hysteroskopie je prováděna s krátkým žilním uspáním.

Nevýhody:
 • je nutné mít s sebou odvoz/doprovod
 • musíte být 6 hodin nalačno
 • pokud je Vám více než 40 let, je potřeba mít interní předoperační vyšetření

Větší pracoviště mají většinou možnost provádění jak výkonů ambulantních, tak v uspání. Seriozní pracoviště po krátkém celkovém uspání propouštějí pacientky za cca 2 hodiny domů.Úhrady pojišťovnou:

Drtivá většina center má hysteroskopické výkony nasmlouvány a není nutné je hradit.